حمل و نقل دریایی

شنبه 1 دسامبر 2018

بارنامه

در حمل و نقل دريائى بارنامه اهميت به سزائى دارد و همان‌طورى که در مقررات کنوانسيون ملل که به مقررات ...

ادامه مطلب
شنبه 1 دسامبر 2018

حمل با کانتینر

کانتینر از دیدگاه مسئولیتهای متصدی حمل و بیمه گر همانطور که گفته شد، کانتینر پدیده جدیدی است در سیستم حمل و ...

ادامه مطلب
شنبه 1 دسامبر 2018

چارترپارتی

قراردادی است که به وسیله آن مالک کشتی موافقت می کند که کشتی خود یا قسمتی از آن را برای ...

ادامه مطلب