خدمات

یکشنبه 10 سپتامبر 2017

محاسبه هزینه های گمرکی

محاسبه هزینه های گمرکی ،عمدتا بر اساس دو مسئله انجام میگیرد : ارزش و ماخذ. ارزش کالا-کالا در گمرک بر اساس ...

ادامه مطلب
یکشنبه 10 سپتامبر 2017

دریافت مجوزها ثبت سفارش باز...

دریافت مجوزها؛ مشروط – مجاز کالاهای غیر ممنوع برای واردات،براساس نوع شان به دو گروه مجاز و مشروط تقسیم می شوند. کالای ...

ادامه مطلب
یکشنبه 10 سپتامبر 2017

ترخیص انواع کالا از کلیه گم...

ترخیص انواع کالا از کلیه گمرکات ؛ حق العمل کاری – اعلام هزینه قطعی بازرگانی ما کالاهای وارداتی شما را به ...

ادامه مطلب
یکشنبه 10 سپتامبر 2017

واردات انواع کالا

کالای خود را چگونه خریداری می کنید؟ بصورت واریز نقدی چول به حساب فروشنده خارجی؟ بصورت اعتباری و مدت دار ...

ادامه مطلب