نوشته هایی با برچسب "بارنامه"

شنبه 1 دسامبر 2018

بارنامه

در حمل و نقل دريائى بارنامه اهميت به سزائى دارد و همان‌طورى که در مقررات کنوانسيون ملل که به مقررات ...

ادامه مطلب