نوشته هایی با برچسب "حمل و نقل دریایی"

شنبه 1 دسامبر 2018

حمل با کانتینر

کانتینر از دیدگاه مسئولیتهای متصدی حمل و بیمه گر همانطور که گفته شد، کانتینر پدیده جدیدی است در سیستم حمل و ...

ادامه مطلب
شنبه 1 دسامبر 2018

چارترپارتی

قراردادی است که به وسیله آن مالک کشتی موافقت می کند که کشتی خود یا قسمتی از آن را برای ...

ادامه مطلب